Η εμφάνιση του ορθοκολικού καρκίνου (CRC) μετακινείται προς μικρότερες ηλικίες

 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, η συχνότητα εμφάνισης του ορθοκολικού καρκίνου (CRC) έδειξε ταχεία μείωση σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω, αλλά αυξήθηκε κατά 1% ετησίως σε άτομα ηλικίας 50 έως 64 ετών και κατά 2% ετησίως σε άτομα ηλικίας κάτω των 50 ετών.

Τα ποσοστά θνησιμότητας από το 2008 – 2017 μειώθηκαν κατά 3% ετησίως σε άτομα ηλικίας >65 ετών και κατά 0,6% ετησίως σε άτομα ηλικίας 50 έως 64 ετών, αλλά έχουν αυξηθεί κατά 1,3% ετησίως σε άτομα <50 χρόνια.

Πράγματι, η μελέτη δείχνει ότι τα ποσοστά εμφάνισης CRC σε ασθενείς ηλικίας < 50 ετών στην πραγματικότητα αυξάνονταν από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, κυρίως λόγω αύξησης των καρκίνων του ορθού.

Η 5ετής επιβίωση για τον CRC αυξήθηκε από 50% στα μέσα της δεκαετίας του ’70 σε 64% κατά τη διάρκεια του 2009 – 2015. Αυτά τα κέρδη αντανακλούν βελτιώσεις στη θεραπεία, προόδους στις τεχνικές απεικόνισης (π.χ. τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων) που βελτιώνουν τη σταδιοποίηση και πρώιμη ανίχνευση μέσω screening (προσυμπτωματικός έλεγχος).

Παρά την ευρύτερη χρήση του προσυμπτωματικού ελέγχου από το 2000 ωστόσο, το ποσοστό των διαγνωσμένων περιπτώσεων σε αρχικό στάδιο αυξήθηκε ελαφρά μόνο, από 34% στα μέσα της δεκαετίας του ’90 σε 36% κατά το 2012 – 2016.

Τι είναι αυτό που ευθύνεται γι’ αυτήν την τα κάτω, σε ηλικία, μετακίνηση του ορθοκολικού καρκίνου δεν είναι απολύτως διευκρινισμένο:

  • Η ‘επιδημία’ της παχυσαρκίας πιθανώς συμβάλλει σε αυτήν, αλλά δεν φαίνεται να είναι η μοναδική αιτία.
  • Η διατροφή έχει μεγάλη επίδραση και στον κίνδυνο CRC.
  • Τα αντιβιοτικά επηρεάζουν την υγεία των εντέρων – συγκεκριμένα ο ρόλος τους στον προσδιορισμό των μικροοργανισμών που συνθέτουν το εντερικό μικροβίωμα, που θα μπορούσε να επηρεάσει τον κίνδυνο CRC.

 

Το σίγουρο όμως είναι ότι η ηλικία διάγνωσης του CRC μειώθηκε κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας κρατά σε εγρήγορση.

 

CA Cancer J Clin. Published online March 5, 2020