Πιπερίνη

Η πιπερίνη περιέχεται μέσα στο μαύρο πιπέρι