Άλλη μια μελέτη έδειξε μια σχέση μεταξύ της χρήσης αντιβιοτικών και του αυξημένου κινδύνου για καρκίνο του παχέος εντέρου. Τα τελευταία στοιχεία προέρχονται από μια σουηδική μελέτη πληθυσμού. Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα σε συνολικά  πάνω από 40.000 ασθενείς με καρκίνο παχέος εντέρου και 200.000 άτομα χωρίς καρκίνο (ομάδα ελέγχου).

Διαπίστωσαν ότι η μέτρια χρήση αντιβιοτικών αύξησε τον κίνδυνο για εγγύς καρκίνο του παχέος εντέρου κατά 9% και η πολύ υψηλή χρήση αντιβιοτικών αύξησε τον κίνδυνο κατά 17%. Αντίθετα, ο κίνδυνος για καρκίνο του ορθού μειώθηκε κατά 4% με μέτρια χρήση και 9% με πολύ υψηλή χρήση, αλλά αυτό περιοριζόταν στις γυναίκες.

Η χρήση αντιβιοτικών κατηγοριοποιήθηκε ως: μη χρήση (καμία αναφερόμενη χρήση αντιβιοτικών κατά την περίοδο της μελέτης), χαμηλή χρήση  (διάρκεια 1-10 ημέρες), μέτρια (11-60 ημέρες), υψηλή (61-180 ημέρες) και πολύ υψηλή (> 180 ημέρες).

Τα αποτελέσματα συμπληρώνουν τα ευρήματα μιας πρόσφατης μελέτης από τη Σκωτία, η οποία διαπίστωσε ότι υπήρχε ιστορικό χρήσης αντιβιοτικών μεταξύ ατόμων  κάτω των 50 ετών και πως αυτή η χρήση φάνηκε να αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του παχέος εντέρου (αλλά όχι καρκίνου του ορθού) κατά 49%.

Τα νέα δεδομένα από τη Σουηδία ενισχύουν τα προηγούμενα στοιχεία και παρέχουν νέες γνώσεις σχετικά με την καρκινογένεση καθώς και έμμεση υποστήριξη για το ρόλο που διαδραματίζει το μικροβίωμα  του εντέρου.

Οι θετικές συσχετίσεις μεταξύ της χρήσης αντιβιοτικών και του εγγύς καρκίνου του παχέος εντέρου ξεκινούν από το χαμηλότερο επίπεδο χρήσης αντιβιοτικών, παρέχοντας μια βάσιμη αιτιολόγηση για τη μείωση των συνταγών αντιβιοτικών στην κλινική πράξη.

Στο άρθρο τους, η ομάδα προτείνει ότι ο αυξημένος κίνδυνος θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα των αντιβιοτικών που έχουν “διαταρακτικό αποτέλεσμα” στο μικροβίωμα του εντέρου.

Μια περαιτέρω ανάλυση έδειξε ότι η χρήση κινολονών και σουλφοναμιδίων και/ή τριμεθοπρίμων συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο για εγγύς  καρκίνο του παχέος εντέρου, ενώ η χρήση νιτροφουραντοϊνών, μακρολιδίων και/ή λινκοσαμιδίων, και οι μετρονιδαζόλες και/ή οι τινιδαζόλες συσχετίστηκαν αντιστρόφως ανάλογα  με καρκίνο του ορθού.

 

Antibiotics Use and Subsequent Risk of Colorectal Cancer: A Swedish Nationwide Population-Based Study | Sai San Moon Lu, MBBS, MPH, Zahraa Mohammed, MD, Christel Häggström, PhD, Robin Myte, PhD, Elisabeth Lindquist, MD, Åsa Gylfe, MD, PhD, Bethany Van Guelpen, MD, PhD, Sophia Harlid, PhD Author Notes | JNCI: Journal of the National Cancer Institute, djab125, https://doi.org/10.1093/jnci/djab125, 01 September 2021