Νέο φάρμακο για την ανίχνευση του καρκίνου των ωοθηκών

Νέο φάρμακο για την ανίχνευση του καρκίνου των ωοθηκών