Απεικόνιση ογκεκτομής και μαστεκτομής

Αφαίρεση του όγκου (ογκεκτομή) και αφαίρεση ολόκληρου του μαστού (μαστεκτομή) ως αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού