Απεικόνιση αφαίρεσης περιορισμένου αριθμού λεμφαγγείων

Αφαίρεση περιορισμένου αριθμού λεμφαγγείων με τη μέθοδο SLN