Τεχνική TEP

Τοποθέτηση και των υπολοίπων εργαλείων και ανάταξη της κήλης | τεχνική TEP