Απεικόνιση αφαίρεσης του αέρα και καθήλωσης του πλέγματος

Αφαίρεση του αέρα και καθήλωση του πλέγματος | Τεχνική TEP