Ειλεός και απόφραξη

Ειλεός και απόφραξη | Παθήσεις του λεπτού εντέρου