Απεικόνιση ανατομίας γαστρεντερικού σωλήνα

Ποσοστά εκδήλωσης της νόσου Crohn σε διάφορα σημεία γαστρεντερικού σωλήνα | Πάθηση του λεπτού εντέρου