Απεικόνιση μεκελείου απόφυσης του λεπτού εντέρου

Μεκέλειος απόφυση του λεπτού εντέρου -πριν & μετά