Η τεχνική ONSTEP αποτελεί την πιο σύγχρονη τεχνική για την ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση της αποκατάστασης της βουβωνοκήλης.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή μέθοδο, η οποία ήρθε να κλείσει το χάσμα μεταξύ ανοικτής και λαπαροσκοπικής διόρθωσης της βουβωνοκήλης, συνδυάζοντας πλεονεκτήματα και από τις δύο επεμβάσεις.