Φωτογραφία του γενικού χειρουργού Ζήση Γ. Ακριτίδη